Arkitekter, ingenjörer, stadsplanerare, konstruktörer, tjänstemän, företag och medborgare välkomnas att dela med sig av sina erfarenheter om regelverken för samhällsbyggande.

Syftet med undersökningen är att kartlägga de utmaningar och möjligheter som yrkesverksamma står inför gällande den byggda miljön. Kunskapen från undersökningen ska ligga till grund för framtida regleringsåtgärder. Tillsammans skapas vi en vacker, hållbar och inkluderande omvandling av bebyggda miljön.

Undersökningen kan besvaras på engelska eller svenska.

Läs mer och besvara undersökningen senast den 30 juni.

Uppdaterad den