I projektet Mikrolärande fick man fram ny spännande kunskap med potential att nå en större målgrupp. Det uppstod ett behov av att prova metoder för att tillgängliggöra kunskapen på ett mer lättillgängligt sätt. Projektet beslöt sig för att testa metoden Mikrolärande i praktiken för att se om det går att använda för kommande projekt i Smart Built Environment.

Slutrapport

Projektet har letts av Ann-Christin Kjellson och David Appelberg, Blue Science Park.

Tillsammans med tre samarbetsprojekt togs tre mikrolärandeutbildningar fram:

Totalt har över 1000 personer tagit del av de tre mikroläranade-utbildningarna hittills!

Utbildningsportalen är tillgänglig för alla, och du hittar den här.

Läs mer om projektet Mikrolärande.

Uppdaterad den