Syftet med projektet var att samordna privata fastighetsägare och skapa en nationell virtuell upphandlingscentral och kunskapsplattform. Plattformen ska användas för hållbart byggande, med användning av hållbara material med låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Tanken är att öka energiinvesteringar och skapa ett tryck och successivt ökad kravställning på leverantörsledet.

Projektet har lyckats med målsättningen att samordna Fastighetsägarna,
Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen och Sustainable Innovation i skapandet av en nationell virtuell upphandlingscentral och kunskapsplattform för hållbart byggande kallad Kvarteret Klimatspararna.

Parterna har kommit överens om att kommersialisera tjänsten efter projektet och med detta har projektet lagt grunden till att öka genomförandet av energiinvesteringar och skapa ett tryck på leverantörsledet att successivt öka kravställningen kring miljö- och klimatdeklarering av byggsektorns material ur ett livscykelperspektiv.

Uppdaterad den