Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment

"Nu är det åter dags att sammanfatta ett års arbete och utveckling i Smart Built Environment. Det är som vanligt ett tillfälle att reflektera över det fantastiska arbete som alla engagerade personer i olika organisationer gör. Det är ett arbete som innebär många samarbeten med gemensamma målsättningar och en enorm vilja att bidra till att samhällsbyggandet verkligen använder digitalisering, industriella processer, förnyade affärslogiker och skapar nya beteenden som leder till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande", så beskriver programchefen Kristina Gabrielii det gångna året i inledningen till Smart Built Environments verksamhetsberättelse för 2021-2022.

Missa inte att anmäla dig till programkonferensen och årskonferensen den 29 september där du får veta mer om utvecklingen under året, våra resultat och programmets planer framåt. Du som är part i Smart Built Environment kan delta på årsstämman. Programkonferensen är öppen för alla med intresse för digitalt samhällsbyggande.

Det är avgiftsfritt att delta. Programmet arrangeras som ett hybridmöte och det går att delta på plats i Stockholm, eller digitalt. Anmäl dig här!

Uppdaterad den