Den 5 oktober kl. 13.00-16.00 håller vi på en digital eftermiddag om informationsinfrastruktur för hela det byggda samhällets livscykel. Mötesledare är Väino Tarandi, temaledare för Informationsinfrastruktur inom Smart Built Environment.

Anmäl dig här!

Program

Vi inleder med presentationer som tar upp fastighetsägarens behov av information redan under tidiga skeden.

Per Erlandsson från SWG Nordics, tidigare Region Skåne, visar hur rätt information i rätt tid ger bättre planering för drift och underhåll i färdiga byggprojekt.

Rikard Larsson, BEAst, lyfter hur produktinformation kan hanteras med GTIN-koder i logistikens försörjningskedja.

Vi håller sedan en kortare workshop om hur förslagen kan användas i våra informationsflöden och processer. Deltagarna bidrar med sina förslag och synpunkter på sektorns möjliga utveckling. Vi använder Mentimeter och en processkarta från projektet ”Nationell Standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation”.

Nicholas Nisbet från AEC3 i Storbritannien presenterar ”automated code compliance” och buildingSMARTs arbete inom Regulatory room. Här håller regler och normer på att standardiseras internationellt.

Anmäl dig här

Anmäl dig till workshop den 5 oktober kl. 13.00-16.00

Uppdaterad den