Den 4 oktober kl.14.00 stängde utlysningen Innovationsidén. Det var den tredje omgången i utlysningen där små och medelstora företag och kommuner kan söka finansiering för idéer som handlar om digitalisering av samhällsbyggandet.

När utlysningen stängde hade det kommit in 33 ansökningar om projekt till forskningsfinansiären Formas. Det är rekordmånga i den här utlysningsformen hos Smart Built Environment. Vi är väldigt glada över resultatet vilket visar att det finns ett stort intresse för den här utlysningsformen! Vi öppnar en ny omgång av Innovationsidén våren 2023, var gärna med din ansökan då.

Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Vi vill passa på att berätta att programmets stora årliga utlysning öppnar den 10 november 2022. Utlysningen är den 11 i serien och har titeln "Digitalt samhällsbyggande i praktiken". Här kan du beskriva projekt som adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik. Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö.

Med utlysning uppmuntrar vi ansökningar med speciellt fokus på:

  • industriella processer,
  • effekter kopplade till klimatmål och affärsmodeller,
  • internationellt perspektiv,
  • samt möjlighet till uppskalning och implementering i ett brett perspektiv

Datum med information om utlysningen

Vill du veta mer om utlysningen?

Uppdaterad den