Syftet med Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur var undersöka hur man kan skapa en innovationskulturen inom kommunen. Här bedrevs ett systematiskt innovationsarbete en av Sveriges snabbast växande kommuner, Knivsta kommun.

Projektet använde innovationsledning med hackaton som metod används för att jobba med gemensamma frågeställningar över verksamhetsgränserna och därigenom möjliggör för samtliga medarbetare att delta med sin kompetens och sitt engagemang.

Med hjälp av den ökade innovationsförmågan hos personalen i Knivsta kommun och som ett resultat av projektet, skapades 73 nya idéer, varav 29 var serviceidéer, 20 tjänsteutvecklingsidéer och 28 servicekanalidéer.

En betydande del av tjänsteidéerna gällde informationstjänster och största delen av de nya servicekanalerna var digitala. I de tre hackathon-evenemang utvecklade hackare-deltagare 17 idéer mot att bli innovationer. I slutet av september 2022 hade 12 innovationsidéer utvecklats från MOSAIK-idéer i projektets post-hackathon-fas, varav sex hittills har lanserats antingen till förmån för invånarna i Knivsta kommun eller för utveckling av Knivsta kommuns organisation. Tre idéer är fortfarande i utvecklingsfasen.

Se film från projektet Mosaik

Uppdaterad den