Den 13 oktober kl. 13.00-16.00 håller vi på en digital eftermiddag om informationsinfrastruktur för byggskedet med inslag av interoperabilitet, delning av data och internationell samverkan. Mötesledare är Väino Tarandi, temaledare för Informationsinfrastruktur inom Smart Built Environment.

Anmäl dig här!

Program

13.00 Välkommen
Väino Tarandi

buildingSMART standardisation and related standard issues (in English)
Léon van Berlo, Technical director buildingSMART International

Workshop
Vi diskuterar var i processen arbetet kan påverka och förbättra informationsflödena. Svaren rapporteras i Mentimeter.

Delning av data
Nina Borgström, Tyréns

Workshop
Var kommer delning av data att vara viktig i byggskedet? Svaren rapporteras i Mentimeter.

Sammanfattande avslutning

17:00 Mötet avslutas

Anmäl dig här

Anmäl dig till workshop den 13 oktober kl. 13.00-16.00

Uppdaterad den