Smart Built Environments elfte utlysning omfattar en finansiering på ca. 40 miljoner kronor. Till det kommer krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. Utlysningen är öppen 10 november 2022 till 2 februari 2023. Ansökningar i Smart Built Environments öppna utlysning kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik.

Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö. Utlysningen är bred och vi är särskilt intresserade av projekt som arbetar med industriella processer, klimatmål och affärsmodeller, gärna med internationell samverkan. Vi ser också gärna projekt som drar nytta av tidigare resultat i programmet.

Olle Samuelson, Smart Built Environment

Olle Samuelson arbetar med strategisk programledning i Smart Built Environment och han är väl insatt i de effekter som programmet ska uppnå.

– Vi vill att den här utlysningen ska få fart på digitalisering av samhällsbyggandet och fokuserar därför extra mycket på implementering och uppskalning där tidigare projektresultat kan tas vidare mot tillämpning och nyttiggörande. Inom ramen för utlysningen kan man söka två olika typer av projekt, dels Forsknings-, utvecklings eller innovationsprojekt där vi gärna ser resultat med disruptiv potential, dels Fortsättningsprojekt som utnyttjar resultat och insikter från genomförda projekt. Det kan till exempel handla om att genomföra satsningar som pekats ut i strategier och färdplaner inom programmet, säger Olle Samuelson.

Smart Built Environment befinner sig i sin tredje programperiod och det finns därigenom mycket resultat att ta till sig på webben smartbuilt.se. Här kan du också läsa om den effektlogik som programmet har som mål i allt sitt arbete. Du kan också ta del av en jämlikhetsguide som är ett stöd i hur du kan arbeta inkludera i ditt projekt, och nå viktiga målgrupper med projektets resultat. Projekt som beviljas ska adressera minst ett av Smart Built Environments fyra Temaområden.

Läs mer om utlysningen.

Utlysning 11: Digitalt samhällsbyggande i praktiken
Viktiga datum

Öppningsdatum: 2022-11-10 kl. 14:00

Sista ansökningsdatum: 2023-02-02 kl. 14:00

Beslutsdatum: 2023-05-18

I vårt kalendarium finns många tillfällen med information om vår utlysning.

Uppdaterad den