Satsningen kompletterar Energimyndighetens kampanj Varje kilowattimme (kWh) räknas genom att snabbt få fram innovationer och projekt med varaktig påverkan på elanvändningen.

Just nu är energisituationen i hela Europa kraftigt ansträngd till följd av kriget i Ukraina. Prisnivåerna på el är höga och kan till vintern stiga ännu mer. Marginalerna i elsystemet är mindre än på många år och det innebär en ökad risk att elen inte räcker till vid enstaka timmar under kalla vinterdagar. Situationen förbättras både genom att vi minskar och flyttar användningen av el över dygnet.

– En minskad elanvändning leder till lägre kostnader för hushåll och företag. Och när efterfrågan minskar får vi med största sannolikhet också sjunkande elpriser. Vi vet att kan vi minska elanvändningen med ett par tre procent så minskar vi risken för störningar i elsystemet med upp till fem gånger. Denna satsning hoppas vi ger konkreta resultat snabbt men också varaktigt, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Fokus i satsningen är på innovativa lösningar som går att använda i närtid och som leder till en minskad elanvändning inom 6–12 månader.

– Energisituationen i Sverige och Europa är allvarlig, men ger samtidigt möjlighet att agera för lösningar som både har omgående effekt och bidrar till långsiktig energiomställning. Omständigheterna riktar strålkastarljuset och skapar incitament på ett område där vi bedömer att insatser kan generera stor samhällsnytta, säger Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova.

Satsningen vänder sig till företag och organisationer som kan skapa innovationer eller beteendeförändringar som gör att individer och samhälle minskar och justerar elanvändningen.

Den totala budgeten för utlysningen Innovationer för en minskad elanvändning är 10 miljoner kronor. Cirka 20 projekt kan ges stöd.

Uppdaterad den