Är du uppdaterad med den senaste kunskapen inom samhällsbyggnad? Bygg kompetens presenterar resultaten från branschens samlade FoI-projekt. Nu har du chansen att ta del av aktuella resultat från en mängd forsknings- och innovationsprojekt inom samhällsbyggnad.

Bygg kompetens – AI och digitala tvillingar

Anmäl dig här!

Programmet sänds digitalt och det är avgiftsfritt att delta.

Är du nyfiken på hur vi kan jobba med våra nya digitala arbetskamrater? Hur kan AI avlasta, utveckla våra arbetsmetoder och göra arbetsplatsen säkrare? Hur hjälper den digitala modellen oss att hålla koll på bygget, och hur får vi nytta av den i förvaltningen? Ta till dig ny kompetens, och passa på att ställa dina frågor direkt till projektledarna.

Program

Moderator: Olle Samuelson, Smart Built Environment

EtappIII: Virtuell ProduktionsPlanering - med hjälp av BIM och visualisering och Total BIM – En förutsättning för digital tvilling av byggprojekt
Mattias Roupé, Peab AB

Ordning i RörANN – en smart ANN-modell för minskat läckage på dricksvattennätet
Martin Bjarke, doktorand i Mistra InfraMaint

Bygglyftet
Kajsa Simu berättar om arbetet med projektet Bygglyftet som bland annat ska ge företag stöd för att ta fram principer för hållbart byggande, effektiv produktion, ständig utveckling, innovation och förbättring och utgår från digitaliserade metoder och verktyg. Vi får också en förhandsblick på delprojektet Digilyftet.

Vad innebär resultaten för sektorn?
En kommentar från en mottagare av resultaten

Utveckla din och sektorns kompetens med aktuella resultat

Det har aldrig tidigare producerats så mycket kunskap, nya metoder, verktyg och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Forskning och innovation (FoI) pågår just nu inom flera stora initiativ, program och projekt. Projektresultaten ger lösningar på många av sektorns utmaningar vad det gäller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och sektorn behöver ta del av resultaten, använda dem och utveckla nya arbetssätt. Visst är du en av dem som vill bygga kompetens för en hållbar samhällsbyggnadssektor?

En satsning för dig som vill leda utvecklingsarbete

Bygg kompetens riktar sig till alla som vill utveckla sin kunskap inom hållbart samhällsbyggande. Vi riktar oss till dig som leder utveckling inom samhällsbyggnad och som vill hålla dig uppdaterad inom området. Du kan till exempel vara företagsledare eller chef med ansvar för utveckling. Du kanske arbetar med plan- och byggfrågor, representerar en byggherre, projektör, installatör eller är verksam i byggskedet eller inom forskning i området.

Om Bygg kompetens

SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Smart Built Environment och InfraSweden2030 gör en gemensam satsning för att sprida resultat från aktuella projekt som drivs i sektorn. Många av projekten ska ge lösningar på de utmaningar som samhällsbyggnadssektorn står inför. Det handlar framförallt om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det är kostnadsfritt att delta vid webbinarierna, och alla tillfällen spelas in så att det går att se dem som film i efterhand.

Uppdaterad den