Den 26 oktober kl. 13.00-16.00 håller vi på en digital eftermiddag om informationsinfrastruktur för byggskedet med inslag av interoperabilitet, delning av data och internationell samverkan. Mötesledare är Väino Tarandi, temaledare för Informationsinfrastruktur inom Smart Built Environment.

Anmäl dig här!

Program

13.00 Välkommen
Väino Tarandi

Systeminformation enligt ISO/IEC 81346 – Introduktion till strukturering av system
Mikael Törnkvist, TCG

Ett use-case från Mälardalens sjukhus – presentation och demo
Torbjörn Holm, Eurostep

Testbäddsprojektet ”Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livscykeln III – tester i nya processer” – Sensordata och 3D-fastigheter
Väino Tarandi

Workshop
Var kommer dessa standarder in i processen och hur kan de tillämpas?
Svar rapporteras i Mentimeter

Sammanfattande avslutning

17:00 Mötet avslutas

Anmäl dig här

Anmäl dig till workshop den 26 oktober kl. 13.00-17.00

Uppdaterad den