Nu har fem nya strategiska projekt dragit igång i Smart Built Environment. Läs mer om:

DigiLyftet

Projektledare: Emile Hamon, Qflow AB

DigiLyftet ska ge små och medelstora byggföretag förutsättningar att göra en digital omställning.

Nationella specifikationer för storskaliga geodata

Projektledare: Lars Harrie, Lunds universitet

Projektet arbetar med att Nationella specifikationer för geodata ska stödja kommunernas (och indirekt byggsektorns) alla behov.

Tillämpningsanvisningar BIM

Projektledare: Anna Martin Bell, Proposphere Services AB

Projektet Tillämpningsanvisningar BIM ska ta fram branschpraxis för ett digitalt informationsutbyte baserat på flera viktiga ramverket och klassifikationssystem.

Prioriterade påverkansinsatser för ökad digitalisering

Projektledare: Sofie Pandis Iveroth, Anthesis AB

Syftet med projektet är att identifiera och beskriva hinder, samt prioritera insatser för ökad digitalisering i byggbranschen.

Byggherrarnas upphandlingsstrategier

Projektledare: Matilda Höök, iTid Tarinfo AB

Projektets ska utarbeta ett koncept med konkreta metoder och strategier för upphandling som möjliggör innovation för byggherrar.

Uppdaterad den