Nu kan du ta del av syntesrapporter från våra fyra temaområden och de projekt som pågått där under 2019–2021. Vi har också låtit ta fram en rapport som beskriver de samlade erfarenheterna av de fyra delrapporterna.

Läs rapporterna

Syntes 2019–2021
Jan Byfors, Nina Ryd, Dan Engström och Helena Eriksson

Informationsinfrastruktur, 2019–2021
Kajsa Byfors och Jan Byfors

Kunskap och kompetens, 2019–2021
Nina Ryd

Värdekedjor och affärsmodeller, 2019–2021
Dan Engström och Daniel Páldeák

Syntes Innovationer och nya tillämpningar, 2019–2021
Helena Eriksson

Se filmen där Jan Byfors beskriver resultaten

Uppdaterad den