Synteserna lyfter fram slutsatser om hur långt projekten i Smart Built Environment har förflyttat sektorn under den föregående programperioden (2019–2021). Vi har ställt frågor till projektledaren Jan Byfors.

Kan du beskriva något överraskande resultat som du ser i syntesarbetet?

– Det som är mest överraskande vad gäller projektresultaten är nog den stora bredden. 95 projekt är ett imponerande antal och tillsammans har dessa definitivt bidragit till en ännu mera ”sömlös” informationskedja, men framför allt en betydligt ökad grad av digitalisering av samhällsbyggnadssektorn, säger Jan Byfors.

Hur väl matchar våra resultat med sektorn som mottagare?

– Programmets effektmål är i mycket anpassade för sektorn som sådan och samlat stödjer alla 95 projekten dessa mål väl. Alla effektmålen är i betydande grad adresserade. En utmaning som alltid föreligger dock är implementeringen av resultat, hur dessa tas vidare och vem som skall gör det. Visst finns här fortsatt mycket att göra, men ett flertal projekt har fått tydliga ägarskap, ett sådant exempel är projektet och numera portalen Nationella riktlinjer som drivs av BIM Alliance, säger Jan Byfors.

Jan Byfors

Vad ser du som nästa steg för Smart Built Environments projekt?

– Ett mycket spännande område är AI i samhällsbyggandet. Här har vi börjat ett antal projekt och skapat ett forum, Arena AI, för detta. Men detta är bara början, vi kommer att behöva betydligt mera inom detta område.
Ett annat område är delning eller åtkomst av data. Standarder mm i all ära, men om vi måste ha data att ”fylla” standarderna. Samma utmaning gäller för AI. Alla algoritmer behöver data för att ”läras upp”, säger Jan Byfors.

Du kan också se en filmad presentation där projektledare Jan Byfors beskriver resultaten.

Uppdaterad den