Utveckling av digitala tjänster och produkter är en utmaning i pågående byggprojekt, då det finns få färdiga produkter och tjänster på marknaden. Metoder för traditionell byggprojektledning med tydliga ansvarsområden och gränssnitt i form av kontrakt lämpar sig förmodligen mindre bra för utvecklingsprojekt, där vägen är delvis okänd.

Läs om Kanban i utvecklingsprojekt

Texten är skriven av Jarkko Erikshammar och Lars Stehn.

Byggarbetsplatsens uppfattning är ibland att utvecklingsarbetet av digitala produkter och tjänster är långsam och komplex. Inom mjukvaruutveckling har det utvecklats olika former av agila utvecklingsmetoder för att prioritera mot förändrade behov och genom iterationer röra sig mot slutmålet. En sådan metod, Kanban, har inspirerat tester för agil utveckling inom projektet Digital transformation av byggplatser (DigiTransform). Testerna indikerar att den digitala och agila metoden, som används på distans, skapar möjligheter för snabbare respons och prioritering av byggplatsen. Det kvarstår att undersöka hur metoden mer systematiskt kan användas på byggarbetsplatser.

Läs mer om Digital transformation av byggplatser

Projektet bygger vidare på erfarenheter och digitala förmågor som kommer ur projektet Uppkopplad byggplats. Med utgångspunkt i det skapas exempel på digital transformation av byggplatser.

Uppdaterad den