Syftet med projektet är att beskriva och testa den informationsstruktur som krävs för att stödja ett obrutet informationsflöde för det byggda samhällets hela livscykel. I projektet ingår fyra testfall. Projektet har arbetat med: Asset managment, Sensorer genom processen, Smart stad och Kravhantering.

Nu söker projektet personer till en referensgrupp för resultaten. Projektledare är Väino Tarandi.

Läs mer om projektet och anmäl dig här!

Uppdaterad den