Stadstrad.se är ett verktyg för att synliggöra stadens värdefulla träd. Här når du Sveriges mest heltäckande och uppdaterade geodata om stadens träd – en kombination av träd karterade från laserskanning och datainsamling i fält.

Under webbinariet den 14 december kl. 11-11:30 får du en introduktion till hur man kan arbeta med grön infrastruktur och ekosystemtjänster avseende stadens träd.

Anmäl dig här!

Läs mer om projektet

Läs mer på stadsträd.se

Uppdaterad den