Modell av hus på Strandvägen med klimatberäkningar (Spinview and BuildingCloud)

I Smart Built Environments projektportfölj finns drygt 200 projekt som antingen pågår eller avslutats. Ofta finner projektledare i programmet varandra och kan utveckla nya resultat, produkter och metoder tillsammans. Så är fallet med två projekt inom temaområde Innovationer och nya tillämpningar. Här ingår projekten ”Optimering av äldrehemsbyggande genom mätning” och ”SmartHelmets”. Under våra koordineringsmöten upptäckte Zoran Grahovac på Spinview och Sven Staiger på Scharc Group att de har mycket att vinna på att jobba tillsammans.

Hur kommer det sig att ni två valt att samarbeta?
– För oss är Smart Built Environment den plats där vi träffades och kunde bygga upp ett förtroende för varandra. Genom projekten har vi kunnat se varandras potential och vi har nu inlett ett samarbete där vi arbetar med att utforma automatiska klimatberäkningar av befintliga fastigheter med hjälp av BIM (Byggnadsinformationsmodellering).

Vad är målet med ert nya projekt?
– I det gemensamma projektet utvecklar vi ett verktyg för att förenkla beräkning av fastigheters klimatavtryck. Verktyget är tänkt som en naturlig del av förvaltningsprocessen och utfallet av alla förändringar i byggnaden, och de val som görs, visas direkt. Plattformen tar hänsyn både till materialval och val gällande till exempel städning. Det handlar om att se det samlade klimatavtrycket.

– Verktyget innebär också att BIM-modellen blir viktig även efter konstruktionsfasen och kan stödja processen med överlämningar mellan olika faser (bygg, ombyggnad och förvaltning). Vi har därigenom kunnat skapa nya värden och affärsmöjligheter för både fastighetsägare och byggbolag. Vi har redan genomfört arbete med sex fastigheter i Stockholm och vi har inlett arbete med en fastighet i Nyköping. Vi arbetar nu med att få till användning av verktyget i fastigheter i London och Berlin.

Varför är det viktigt att samarbeta över företagsgränserna, så som ni gör?
– Grunden i innovation är att förena flera befintliga lösningar och skapa nya produkter, verktyg, tjänster och användningsområden. Vi såg potentialen i varandras teknologier och ville förena dem i ett gemensamt verktyg. Det är sant att 1+1 blir två, men om vi vågar samarbeta mer kan det också bli tre, eller rent av fyra...

Ansök om projekt i Smart Built Environment

Har du en projektidé och säker finansiering? Vi håller årligen en stor öppen utlysning och två omgångar av satsningen Innovationsidén. Läs mer, eller kontakta oss om du har frågor!

Uppdaterad den