Andréas Ask

Det pågår många projekt och initiativ kopplade till digitala tvillingar både i Sverige och internationellt. Baserat på skrivbordsstudier, intervjuer och projektgruppsmöten, föreslås i en rapport hur sektorn kan gå vidare. Andréas Ask har varit projektledare för arbetet och vi ställer honom några frågor i samband med rapporten.

Vilka är de mest lyckade, eller överraskande, resultaten med projektet?
– Det känns roligt att utredningen har identifierat en aktör som vi kan rekommendera att påbörja arbetet med att initiera och utveckla en hub för digitala tvillingar i samhällsbyggnadssektorn. Under arbetets gång har det även framkommit att det finns ett tydligt behov för en hub.

Vem ser ni som mottagare av resultaten?
– Det finns troligtvis ett allmänintresse bland de privata, akademiska och offentliga aktörer som har kopplingar till digitala tvillingar i samhällsbyggnadssektorn. Den huvudsakliga mottagaren är RISE samt de aktörer som kommer vara aktiva i huben.

Hur hoppas ni att mottagaren ska ta resultaten vidare?
– Jag hoppas att det till sommaren finns en operativ svensk hub för digitala tvillingar i samhällsbyggnadssektorn!

Läs mer om utredningen

Uppdaterad den