Visualization of the property formation model in 3D PDF.

Resultaten från projektet "BIM-baserad hantering av 3D-fastighetsinformation" visar spännande resultat. I projektet har man kommit fram till att integrationen av BIM och 3D-GIS för 3D-registrering kan ge involverade aktörer nödvändig och korrekt information. De kan härigenom få kunskap och insikter som förbättrar ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat på ett hållbart sätt för både städer och medborgare.

Ta del av resultaten

Läs mer om projektet och ladda ner slutrapporten:

Vidare skulle fastighetsekosystemet kunna underlätta policyimplementering, samordna aktörers samarbete, förbättra processeffektiviteten, uppnå teknikintegration och innovation samt skapa värde över multidisciplinära kompletterande bidrag.

I slutändan ger författarna rekommendationer från policy-, aktörs-, process-, teknik- och affärsaspekter som på ett holistiskt sätt skulle kunna underlätta digitaliseringen av livscykeln för 3D-fastighetsförvaltning och påskynda utvecklingen av fastighetsekosystemet på ett hållbart sätt.

Rapportens författare

Slutrapporten är på engelska och är skriven av:

  • Jing Sun, Department of Real Estate and Construction Management, KTH
  • Jenny Paulsson, Department of Real Estate and Construction Management, KTH
  • Lars Harrie, Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University
  • Kent Eriksson, Department of Real Estate and Construction Management, KTH
  • Jesper Paasch, University of Gävle, Sweden and Lantmäteriet
  • Väino Tarandi, V Tarandi AB
Uppdaterad den