Innovationsidén

I utlysningen kan du söka medel om maximalt 500 000 kronor. Minst 50 % samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år. Utlysningen öppnade den 7 februari och stänger den 24 mars 2023 klockan 14.

I utlysningen Innovationsidén kan små och medelstora företag och kommuner söka finansiering för idéer inom digitalt samhällsbyggande. Även större organisationer kan söka medel, men det ska då tydligt framgå i ansökan hur de mindre aktörerna får nytta av resultaten.

Behöver du fila på dina idéer innan du söker? Då kan du få hjälp av våra erfaren coacher! I filmen berättar vi mer om hur det går till.

Innovationsidén, för små och medelstora kommuner och organisationer

I filmen möter du Kristina Gabrielii, Smart Built Environment som berättar om utlysningen. Mårten Lindström, projektledare och Anna Land, IQ Samhällsbyggnad berättar om coachningen.

Uppdaterad den