Marcus Weiland, Savantic, Ann-Kristin Belkert, AI Arena och Marcel Moritz, Huddinge kommun. På länk: Pia Kronengen, Karlskrona kommun och Ann-Sofie Silverskär, Hem 1

Välkommen att lyssna på ett aktuellt poddavsnitt om:

  • Visualisering som verktyg för att skapa en gemensam bild över nuläge och vad som behöver göras
  • Möjligheterna med ny teknik som 3D-modeller, VR och parametrisk design
  • Nyttan med öppna, tillgängliga data och värdet av att dela kunskap och data med varandra
  • Vikten av att arbeta tillsammans – GIS, BIM och planarkitekter.
  • AI + digitala tvillingar – vad kan vi göra redan nu och vilka möjligheter finns i framtiden?

Medverkande

  • Ann-Sofie Silverskär, planarkitekt Hem 1
  • Pia Kronengen, utredare och analytiker Karlskrona kommun
  • Marcel Moritz, hållbarhetsstrateg Huddinge kommun
  • Marcus Weiland, AI-expert Savantic och delprojektledare Kraftsamling AI
  • Programledare är Ann-Kristin Belkert, projektledare AI Arena.

AI Arena gör en serie poddavsnitt om AI inom samhällsbyggnad tillsammans med Geoforum Sveriges podcast Positionspodden. Lyssna på här!

Uppdaterad den