Kvinna på cykel visar vägen framåt

AI Arena är en mötesplats för acceleration av AI-tillämpningar inom samhällsbyggnadssektorn som startade i mars 2022. Verksamheten började som ett delprojekt inom i Smart Built Environments strategiska satsning Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet. Nu har AI Arena beviljats stöd för fortsättningsprojektet AI-klivet i utlysning 11: Digitalt samhällsbyggande i praktiken.

I denna andra etapp av projektet är IQ Samhällsbyggnad, BIM Alliance, och Geoforum Sverige partnerorganisationer och ska bidra till utvecklingen av arenan.

– Det känns fantastiskt roligt att växla upp AI Arena med hjälp av stödet från Smart Built Environment och organisationerna IQ Samhällsbyggnad, BIM Alliance och Geoforum. Vi kommer framåt ha ett ökat fokus på utvecklingen i omvärlden inklusive en internationell utblick med hjälp av de här organisationernas medlemmar, men också genom att vi startar en Advisory Board för AI Arena där spännande och kunniga experter från flera olika länder kommer delta, säger verksamhetsansvarig Ann-Kristin Belkert.

AI Arena kommer även fortsättningsvis verka för spridning av resultat, lösningar och kunskap samt nätverkande genom att arrangera öppna webbinarier, konferenser, sända podcast med mera. Nu utökas också verksamheten med AI-klivet, en tjänst som ska hjälpa aktörer att utforma, genomföra och skala upp projekt för tillämpning av AI.

– Det är spännande att AI Arena bygger vidare på sina tidigare projektresultat och utvecklar sin verksamhet. AI-klivet är ett relevant och väldigt konkret verktyg för att öka takten på tillämpningen av AI i samhällsbyggnadssektorn, säger programchef Kristina Gabrielii.

Uppdaterad den