Vägras
Anmäl dig här

Det är avgiftsfritt att delta, anmäl dig nu!

Förändrad markanvändning, exploatering och nya klimatförhållanden påverkar risken för slitage och ras. Det gäller både för marken, under och kring byggnader, och för infrastrukturlösningar. Med ny teknik, moderna material och ökade kontroller går det att göra mycket förebyggande arbete. Bygg din kompetens om hur du förutser, och förebygger ras!

Program 16 november kl. 11.30-12.00

Moderator: Kristina Gabrielii, Smart Built Environment

11.25 Mötesrummet öppnar

11.30 Programstart

11.55 Vad innebär resultaten för sektorn?

12.00 Programmet avslutas

Bygg kompetens presenterar resultaten från branschens samlade FoI-projekt. Nu har du chansen att ta del av aktuella resultat från en mängd forsknings- och innovationsprojekt inom samhällsbyggnad.

Uppdaterad den