Staffan Bolminger, projektledare, FOG

Syftet med Byggherrelyftet är att öka kunskapen, mognaden och förmågan hos byggherrar att nyttja digitalisering. Det vill säga använda sig av samt beställa produkter och tjänster i en ständigt förändrande digital värld. Nu kan du ta del av resultaten. Vi har ställt några frågor till projektledaren Staffan Bolminger, FOG.

Vad ser ni som de viktigaste, eller mest intressanta, resultaten av ert arbete i projektet?
– Byggherrar har olika behov och förutsättningar men det behövs en gemensam bild och grund för vad en digitalt mogen byggherre är. I vårt arbete har nulägesanalysen ”Digitaliseringsradarn för Byggherrar” samlat en bild om vilka frågor som är viktiga för byggherrar och självskattningsmetoden ger ett bra underlag för att komma igång eller ta nästa steg. Vi har även testat metoder för att komma från nuläge till önskat läge. Där finns olika behov som är organisationsspecifika. Vi ser att en viktig fortsättning i utvecklingen av Byggherrelyftet är att konkretisera och anpassa stödet, säger Staffan.

Vem hoppas ni ska ta till sig resultaten?
– Både byggherrar, experter och branschorganisationer som varit involverade kommer ta resultatet vidare. Själva ”Digitaliseringsradarn för Byggherrar” är öppen för alla att använda, oavsett mognadsgrad eller typ av organisation.

Hur hoppas ni att mottagarna ska ta resultaten vidare?
– Byggherrar som gör radarn kan använda kartläggningen till sin verksamhetsutveckling och föra diskussionen om vad digitalisering betyder för dem.
Experter kan använda radarn när de stöttar byggherrar i digitaliseringsresan.
Branschorganisationer kan använda data från kartläggningen för att ge riktat stöd till sina medlemmar, säger Staffan.

Uppdaterad den