Program Bygg kompetens – Agenda (snart) 2030

Moderator: Camilla Byström, programchef InfraSweden

Syntes av tre viktiga år i Smart Built Environment
Jan Byfors

Nationellt nätverk för automatiserat byggande
Tobias von Haslingen, ConcretePrint

Affärslogik klimat och resurseffektiva logiksystem för masshantering
Maria Johansson, Ecoloop

Vad innebär resultaten för samhällsbyggandet?
Emma Hult, projektledare på IQ Samhällsbyggnad

Se fler filmer i serien Bygg kompetens!

Uppdaterad den