Den 8 augusti öppnar Smart Built Environment utlysningen Innovationsidén. I utlysningen kan du söka medel för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet.

Praktiskt stöd inför din ansökan, Formas

Vill du ha praktiskt stöd med din ansökan? Formas håller ett webbinarium med information den 19 september kl. 9-10.

Läs mer och anmäl dig här!

Målgruppen för utlysningen är små och medelstora företag och kommuner. Även större organisationer kan söka medel, men av ansökan bör då tydligt framgå hur små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten.

I utlysningen kan du söka medel om maximalt 500 000 kronor. Minst 50 procent samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år. Utlysningen är öppen till den 28 september. Läs mer på Formas webbplats.

Coachningsstöd för din projektidé

Om du vill vässa din idé inför ansökan erbjuder Smart Built Environment coachningsstöd. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla din idé inför ansökan till Formas. Att använda coachningsstödet är en möjlighet, men inte ett krav, för att få lämna in ansökan till Innovationsidén.

Anmäl ditt intresse för coachning här!

Film om utlysningen Innovationsidén

Vi spelade in webbinariet med information om utlysningen och du kan nu se det som film!

Uppdaterad den