Var med och påverka kommande satsningar i Smart Built Environment! Välkommen på fördjupande workshops med temaområde "Kunskap och Kompetens" och "Innovationer och Nya tillämpningar". Här vidareutvecklar vi idéer till nya strategiska projekt i programmet. Mötena sker digitalt den 22 augusti kl. 10-12 och 13-15. Du kan delta vid båda tillfällena, eller välja det som intresserar dig mest.

Workshopen leds av temaledare Johan Larsson, Luleå tekniska universitet

Kunskap och Kompetens – workshop för strategiska satsningar

Välkommen på fördjupande workshop med temaområde Kunskap och Kompetens 22 augusti kl. 10-12. Läs mer och anmäl dig här!

För att utnyttja den digitala transformationens kraft i både företag och offentlig sektor behövs ett kunskapslyft, på flera nivåer. Temaområde Kunskap och Kompetens ska bidra till att lyfta kunskap och kompetens hos företag och offentlig sektor, både på ledningsnivå, och i de operativa verksamheterna. Det kopplar också till hur ny kunskap kan skapas och nyttiggöras.

Workshopen leds av temaledare Petra Jenning, Fojab

Innovationer och Nya tillämpningar – workshop för strategiska satsningar

Välkommen på fördjupande workshop med temaområde Innovationer och Nya tillämpningar 22 augusti kl. 13-15. Läs mer och anmäl dig här!

Inom temaområde Innovationer och Nya tillämpningarska vi stimulera idéer och initiativ som kan utvecklas till innovationer och nya tillämpningar inom samhällsbyggandet. Det handlar om produkter, tjänster eller processer.

Uppdaterad den