Banner Innovationsidén med Kristina Gabrielii, Mårten Lindström och Anna Land

Smart Built Environment utlysningen Innovationsidén är öppen till den 28 september kl. 14.00. I utlysningen kan du söka medel för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet.

Webbinarium 17 augusti 11-12

Vi håller ett webbinarium den 17 augusti kl. 11-12 där du får alla detaljer och kan ställa dina frågor.

Målgruppen för utlysningen är små och medelstora företag och kommuner. Även större organisationer kan söka medel, men av ansökan bör då tydligt framgå hur små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten.

I utlysningen kan du söka medel om maximalt 500 000 kronor. Minst 50 procent samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år. Läs mer på Formas webbplats.

Coachningsstöd för din projektidé

Om du vill vässa din idé inför ansökan erbjuder Smart Built Environment coachningsstöd. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla din idé inför ansökan till Formas. Att använda coachningsstödet är en möjlighet, men inte ett krav, för att få lämna in ansökan till Innovationsidén.

Anmäl ditt intresse för coachning här!

Uppdaterad den