Nu genomför projektet ”Nationella specifikationer för storskaliga geodata” en intressentanalys. Här undersöks hur företag, myndigheter, kommuner och akademi i Sverige använder höjddata. Projektet vill se vilka behov som finns för att olika aktörer ska få tillgång till den höjddata de behöver för att kunna skapa rätt produkter för olika ändamål.

Målet med projektet är att ta fram (preliminära) nationella specifikationer för höjddata. I projektet ingår Lantmäteriet, Stockholm stad, Göteborg stad, Malmö stad, Kristianstad kommun, Thyréns och Lunds universitet.

Besvara enkäten

Du svarar anonymt på enkäten och dina svar kommer endast att användas i samband med denna intressentanalys som grund för framtagande av nationella specifikationer för höjddata.

Besvara enkäten här!

Vi vill ha ditt svar senast den 24:e mars

Som ett led i att ta fram de nationella specifikationerna för höjddata genomförs en intressentanalys. Du kan delta i intressentanalysen genom att svara på en enkät med frågor om hur du/ni använder höjddata i er organisation och vilka höjddata du/ni använder. Genom att svara på enkäten hjälper du projektet att förstå hur höjddata används inom olika branscher och sektorer för att kunna ta fram nationella specifikationer som stödjer olika behov och krav.

Om du är intresserad är du även välkommen att vara med i en workshop för en mer utförlig diskussion om behov vid framtagande av nationella specifikationer för höjddata. I så fall fyller du i kontaktuppgifter i enkäten.

Uppdaterad den