Plant arbetar med klimatberäkning av byggprojekt, från förstudie till bygghandling och levererar färdiga klimatdeklarationer. Arbetet sker med en egen mjukvara, med jämförbara resultat, som gör det möjligt att minska projektens klimatpåverkan. Företaget har haft hjälp på vägen bland annat genom projektet Regelbaserad klimatberäkning från BIM-modell i Smart Built Environment.

John Sjulander, CTO and financial officer Plant

John är inspiratör under Smart Built Environments årsstämma den 20 september kl. 13.00-15.00, mötet sker digitalt.

Hej John, vad ser ni på Plant för fördelar med att använda AI i klimatberäkningar?

– Det finns många områden där AI kan skapa stor nytta. Jag ser särskilt AI som ett kraftfullt verktyg för att ta hand om traditionellt slitsamma och tråkiga uppgifter. När AI tar bort en del av dessa ofta mer tidskrävande uppgifter frigörs människor att göra mycket mer kreativt och fingertoppskänsligt kvalitetsarbete. Inom klimatberäkning fokuserar mitt team mycket på hur vi kan använda AI för att minimera tiden som går åt till att analysera och tolka datan, för att istället maximera tiden vi kan lägga på att experimentera med förbättringsåtgärder, säger John.

Anmäl dig till årsstämman

Smart Built Environments årsstämma är öppen för alla som arbetar på ett företag som är part i programmet. Årsstämman sker digitalt.

John Sjulander föreläser om "Från beräkningsmodell till AI – så ökar vi hållbarheten", och i håller efter det en workshop om AI i samhällsbyggandet.

Läs mer och anmäl dig här!

Hur upplever ni att det påverkar er affärsmodell?

– Vi testar just nu olika AI-metoder för att effektivisera och ytterligare automatisera flödet av information i våra klimatberäkningar. Ju fler steg av våra beräkningar som vi kan automatisera, ju mer kraftfulla tjänster kan vi skapa för våra användare, säger John.

Vad har du för tips till den som vill närma sig AI, men inte riktigt vet hur den ska sätta igång?

– För den som vill närma sig AI men känner sig osäker på hur man börjar, har jag några konkreta tips. För det första, börja testa att använda olika AI-tjänster både privat och i arbetet. Många tjänster har börjat erbjuda fascinerande möjligheter som ger en inblick i AI:s potential. Precis som med all ny teknik tycker jag att en av de bästa sätten att lära sig är att ta kurser och aktivt följa och lära av experter på området. Samtidigt vill jag betona att jag tycker att det viktigaste inte nödvändigtvis är att förstå HUR AI fungerar, utan snarare VAD AI kan göra och inte göra. Personligen och som CTO är jag alltid mycket intresserad av hur teknologin kan hjälpa oss lösa de stora utmaningarna vår bransch står inför, säger John.

Uppdaterad den