Har du hört uttrycket om att "data är det nya guldet" i relation till samhällsbyggande? Det låter självklart, men är det verkligen så enkelt? Hur säkerställer vi att rätt data finns på rätt plats för rätt aktör? Och hur ser vi till att informationen inte hamnar i orätta händer?

Kvalitetssäkra data, till vems nytta? i filmen ser du:

Moderator: Camilla Byström, InfraSweden

Delning av data
Nina Borgström, Tyréns

Digitalisering av informationsflöden för effektivare infrastrukturprojekt kopplat till det pågående projektet Innovationsprocesser för digitala tjänster & lösningar: Ekosystemperspektiv
Viktoria Sundquist och Petra Bosch, Chalmers

DMrail – Digitalisering av underhåll för en hållbar transportinfrastruktur
Pasqualina Potena och Tomas Olsson, RISE Research Institutes of Sweden AB

Vad innebär resultaten för samhällsbyggandet?
Johan Petersson, NIRA Dynamics AB. Johan driver är projektledare för "Införande av virtuella vägväderstationer med hjälp av uppkopplade fordon" som pågår inom InfraSweden

Arrangörernas loggor
Uppdaterad den