David Karlsson och Emma Matton

Projektet Littri har lagt grunden för en digital plattform och marknadsplats där information om svensktillverkade möbler blir tillgängliggjorda via webbapplikation och API.

Ta del av slutrapporten

Pilotstudien har undersökt villigheten och genomförbarheten inom möbelindustrin att etablera en digital plattform och marknadsplats för svensktillverkade möbler, med fokus på hållbarhet. Studien kartlade intresse och utmaningar för implementering av en sådan lösning. Vi har frågat projektledarna David Karlsson och Emma Matton om resultaten.

Vilka är de mest betydande eller intressanta resultaten av projektet?
– Projektets mest framträdande resultat har varit att identifiera de olika behoven hos aktörer involverade i interiörsprojekt. Inredningsarkitekter har större fokus på återbruk och önskar digitalt stöd och förenklade processer i det arbetet. Däremot har det blivit tydligt att möbelproducenter inte helt och hållet har lyckats identifiera de potentiella fördelarna med digitalisering och tjänstefiering. Om de inte proaktivt anpassar sig för att bemöta behoven inom det föreskrivande ledet, löper de risken att förlora affärsmöjligheter och utveckling av deras verksamhet. Dessutom är bristen på digital information om möbler och dess innehåll ett hinder för nya initiativ kring återbruk, inventering och andra digitala tjänster inom möbel- och inredningsbranschen, säger Emma och David.

Vem hoppas ni ska ta till sig resultaten?
– Vi hoppas att svenska möbelproducenter och Trä- och Möbelföretagen (TMF) kommer att uppskatta nyttan och möjligheterna med digitalisering och tjänstefiering för branschen. Eftersom det är utmanande för enskilda producenter att driva frågan på egen hand, tror vi att våra resultat bör vara av särskilt intresse för TMF.

Hur hoppas ni att mottagarna ska ta resultaten vidare?
– Vår förhoppning är att möbelproducenter kommer att omfamna digitaliseringens potential inom deras arbetsprocesser, både internt och externt. Dessutom hoppas vi att de kommer att överväga hur de kan införliva tjänstefiering och återbruk i sina affärsmodeller, så att de effektivt kan uppfylla branschens framtida förväntningar och bidra till en mer lönsam och hållbar industri. Men framförallt hoppas vi att TMF tar ansvar för att vara med och driva utvecklingen kring dessa frågor framåt, avslutar Emma och David.

Läs mer om projektet.

Uppdaterad den