Väino Tarandi, Temaledare Informationsinfrastruktur

I temaområde Informationsinfrastruktur hanterar Smart Built Environment den gemensamma digitala infrastruktur som behövs för sektorns utveckling.

Anmäl dig på workshop
 • Workshop 1: 5 december 2023 13:00-17:00
 • Workshop 2: 18 januari 2024 13:00-17:00
 • Workshop 3, den 6 mars 2024 13:00-17:00

Skicka din anmälan direkt till temaledare Väino Tarandi och ange vid vilket/vilka tillfälle du vill delta. Anmäl dig senast en vecka innan mötet.

I en öppen process har vi undersökt samhällsbyggandets behov av satsningar. Genom det senaste arbetet har två nya projekt startat, Digitala datablad baserat på datamallar med projektledare Martin Erlandsson, IVL och Interoperabilitet – Digital samverkan för den byggda miljön med projektledare Peter Axelsson, EcoValue Svenska AB.

Nu arbetar vi vidare med fler viktiga områden som kommit upp i dialog med sektorn. Tillsammans med dig tar vi fram en aktuell prioriteringslista med projektförslag för 2024.

Alla med intresse för digitalt samhällsbyggande är välkomna att delta i våra öppna workshoppar. Vi sätter stort värde vid alla synpunkter som kommer in. Vi arbetar brett och täcker in hela samhällsbyggnadssektorn. Vi ser till hela värdekedjan, och hela livscykeln. Det här är en utmärkt chans att bidra till att koppla samman fragmenterade delar av sektorn.

Du som deltar får en introduktion om det arbete som sker inom temaområdet idag.
Vi hanterar tre inriktningar/förslag vid varje workshop. Dessa förslag har kommit fram genom tidigare dialog med sektorn.

Välkommen på workshop inom temaområde Informationsinfrastruktur

 • Workshop 1: 5 december 2023 13:00-17:00
  o Interoperabilitet
  o IFC-ramverk för tillämpning
  o Ramverk för utbyte av BIM- och geodata mellan byggprojekt och kommuner

 • Workshop 2: 18 januari 2024 13:00-17:00
  o Standardiserade egenskaper och enheter
  o Digital tvilling
  o Krav och standardiserad process för modellbaserad granskning

 • Workshop 3, den 6 mars 2024 13:00-17:00
  o Datamallar för krav och produktbestämning
  o Delning av data
  o AI-tillämpningar

Skicka din anmälan direkt till temaledare Väino Tarandi och ange vid vilket eller vilka tillfälle du vill delta. Anmäl dig senast en vecka innan mötet.

Uppdaterad den