Banner, Gör dig redo för Horisont Europa

Projekt med Frankrike/Tyskland inom hälsa, industri och mobilitet

Stänger 17 oktober kl. 14
Erbjudandet riktar sig till dig som planerar en ansökan i en internationell utlysning tillsammans med franska och/eller tyska aktörer inom området hälsa, mobilitet eller industri inom Horisont Europa och har behov att stärka projektförslaget.
Läs mer

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: Förhandsgranskning av ansökningar inom Hållbar industri 2023

Öppnar 15 augusti, stänger 31 december kl. 14
Vinnova vill stärka svenska aktörers möjligheter att delta i Horisont Europas utlysningar inom hållbar industri. Med denna insats vill vi erbjuda svenska aktörer en möjlighet att få sina ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram förhandsgranskade av erfarna bedömare innan ansökan skickas till Horisont Europa och därmed få återkoppling som kan bidra till att stärka konkurrenskraften hos den kommande ansökan. Detta erbjudande är en insats inom Vinnovas prioriterade område Hållbar industri. Det innebär att det projekt inom Horisont Europa som ansökan eventuellt resulterar i förväntas bidra till ett eller flera av Hållbar industris långsiktiga effektmål.
Läs mer

Planeringsbidrag för fler skånska ansökningar till Horisont Europa

Öppnar 15 augusti, stänger 15 december kl. 14
Region Skåne utlyser medel för ett ”EU-kort” – ett planeringsbidrag som ska främja skånska aktörers deltagande i EU:s forskning- och innovationsprogram Horisont Europa.
Läs mer

Stöd för planeringsarbete till västsvenska aktörer kopplad till ökad deltagandet i Horisont Europa

Ansökningarna och utbetalningar sker löpande 11 januari- 15 juni och 15 augusti- 15 december
Syftet med utlysningen är att underlätta deltagandet för västsvenska aktörer att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont Europa.
Läs mer

Uppdaterad den