Frågestund Innovationsidén
Ställ frågor om din ansökan

Den 27 september kl.08.30-09.30 håller Formas handläggare en öppen frågestund för dig som ska söka medel. Anmäl dig till mötet här!

I utlysningen kan du söka medel för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Utlysningen är öppen till den 28 september kl.14.00.

I utlysningen kan du söka medel om maximalt 500 000 kronor. Minst 50 procent samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år.

Målgruppen för utlysningen är små och medelstora företag och kommuner. Även större organisationer kan söka medel, men av ansökan bör då tydligt framgå hur små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten.

Läs mer om utlysningen på Formas webbplats.

Uppdaterad den