Petra Jenning och Johan Larsson

Vi har nu klart vilka de två nya temaledarna inom Smart Built Environment är. Vi välkomnar Petra Jenning, Fojab som är ny temaledare för Innovationer och nya tillämpningar och Johan Larsson, Luleå tekniska universitet som är ny temaledare för Kunskap och kompetens.

Hej Petra Jenning, vad ser du fram emot i din roll som temaledare?
– Jag ser fram emot att få jobba tillsammans med alla de spännande projekt som redan är igång och rullar inom programmet och temaområdet, men också att blicka framåt och vässa hur temaområdet kan jobba framöver och vilka strategiska satsningar som behövs för att stärka innovationskraften inom branschen.

Hur hoppas du att innovationer och nya tillämpningar ska leda oss mot ett hållbarare samhällsbyggande?
– Som bransch står vi inför enorma utmaningar för att nå ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. För att möta dessa måste vi jobba på alla fronter, och våga testa nya lösningar. Vi behöver utforska framkanten av ny teknologi och hur den kan hjälpa oss, men vi behöver samtidigt se till att nya lösningar når ut till den stora massan av projekt och företag så att hela branschen lyfter sin kompetens och kunskapsnivå, och att nya tillämpningar faktiskt blir verklighet.

Vilket är ditt drömprojekt att få in i ditt temaområde?
– Det finns så många projekt som vore fantastiska. Men lite extra nyfiken är jag på projekt som rör sig i gränslandet mellan material, digital design och digital tillverkning, eller det man ibland kallar för ”digital craft”. Det handlar om att använda digitala processer fullt ut, men med inställningen av det är ett hantverk. Projekt som får ihop en helhet där smarta digitala gestaltningsverktyg kan integrera materialets unika egenskaper och beteende tillsammans med en robotiserad eller digital tillverkningsprocess, för att verkligen dra nytta av materialets fulla potential. Kan vi i en sån trio jobba med lokala och kanske återbrukade material, och genom processen säkerställa prestanda och effektiv byggnation, så kan vi skapa hållbara och älskvärda livsmiljöer som är väl förankrade i platsen. Dessutom kan de börja föreslå en ny estetik som kan vara lokal, väl artikulerad och omsorgsfull, men sprungen ur den digitala tekniken.

Läs mer om temaområdet Innovationer och nya tillämpningar.

Uppdaterad den