Banner: Vi ses i Göteborg 5 september

Väck idéer – sök finansiering kl. 9.30-11.30

Har du identifierat en utmaning som behöver lösas, eller har du en idé om lösningen på ett problem? Då är du välkommen när Smart Built Environment och InfraSweden berättar om möjligheter att få finansiering till forsknings- och innovationsprojekt. Vi bjuder på inspiration med Fredrik Hellman, VTI som berättar om "Byggnation, funktion och uppföljning av multifunktionella konstruktioner för klimatanpassning". Under mötet har du möjligheten att nätverka med kollegor i sektorn som går i liknande tankar. Läs mer och anmäl dig!

Nya lösningar för framtidens smarta samhällsbyggande kl. 13-17+mingel

Nya program för digitala arbetsflöden, system för klimatdeklarationer, digitala affärsmodeller och tillämpad AI och digitala tvillingar. Nu har du chans att höra om det senaste inom utvecklingen av digitala verktyg och tekniker som kan skynda på omställningen till ett mer resurseffektivt och konkurrenskraftigt samhällsbyggande. Läs mer och anmäl dig!

Uppdaterad den