Kristina Gabrielii

Smart Built Environment och InfraSweden håller ett antal möten under hösten där vi berättar om viktiga resultat och möjligheten att söka finansiering av projekt.

– Samhällsbyggandet står inför stora utmaningar de kommande åren. Det är utmaningar som vi kan lösa, bland annat genom resultaten av forskning och innovation. Har du en viktig problemställning, eller en idé om lösningen på problem så tycker jag verkligen att du ska ta chansen att vara med, säger Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment.

Vi bjuder även på inspiration och möjligheten att nätverka med kollegor i sektorn som går i liknande tankar. Vi jobbar med programmet, du kan redan nu anmäla dig till:

Genomfört:

Uppdaterad den