Syftet med Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet har varit att bidra till en hållbar utveckling och faktiska affärs- och samhällsnyttor i samhällsbyggnadssektorn genom ökad tillämpning av AI. Nu kan du ta del av resultaten. Mariell Juhlin har varit projektledare.

Mariell Juhlin

Vad ser ni som de viktigaste resultaten av ert arbete i projektet?
– Det viktigaste är nog att vi bidragit till att höja medvetenheten och kunskapsnivån kring AI hos nyckelaktörer i samhällsbyggnadssektorn. Vi har också skapat en naturlig mötesplats för kunskapsinhämtning, nätverkande och utbyte av erfarenheter med fokus på AI i vår AI Arena. Våra aktiviteter har bidragit till att föra samman olika behovsägare med liknande utmaningar. Vi har matchat aktörer med relevanta AI-specialister, skapat nya ekosystem och hittat nya sätt att arbeta. Det innebär att fler kan, och vågar, pröva AI, säger Marielle.

Ta del av slutrapporten

Rapporten är skriven av Mariell Juhlin, Johan Bergman, Marcus Weiland, Ann-Kristin Belkert m.fl.

Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet är ett av de strategiska projekt som genomförts i Smart Built Environment.

Vem ser ni som mottagare av resultaten?
– Våra direkta målgrupper har främst varit behovsägare i sektorn, både chefer och medarbetare, men även AI-specialister med spetskompetenser inom AI både i Sverige och övriga världen. Indirekt har vi även riktat oss till, och samverkat med, branschorganisationer, myndigheter, forskare, andra projekt och initiativ, säger Mariell.

Hur hoppas ni att mottagarna ska ta resultaten vidare?
– Vi hoppas naturligtvis att alla som tagit del av våra insatser fortsätter att utveckla befintliga och nya lösningar. Vi ser ett fortsatt behov av stöd till behovsägare i sektorn att komma igång med, och dra nytta av AI. Därför fortsätter vår AI Arena nu med satsningen AI-klivet som just syftar till att hjälpa sektorn att ta nästa steg i sin AI-resa. Det finns möjlighet att få mer information om detta på aiarena.se säger Mariell.

Kraftsamling AI:s delprojekt AI Arena kommer att fortsätta det arbete som Kraftsamlingen lagt grunden för.

Uppdaterad den