Ett projekt i Smart Built Environment har tagit fram klimatdata för ett tjugotal geokonstruktioner som kan användas för att göra klimatberäkningar. Man har också lämnat förslag på lämplig databas samt förvaltning av data. Projektet har dessutom tagit arbetet ett steg längre.

Christel Carlsson på Statens geotekniska institut


– Vi har tillgängliggjort våra data i Byggsektorns Resurshubb hos IVL, som också i sig är ett resultat från Smart Built Environment, säger projektledaren Christel Carlsson på Statens geotekniska institut.

Genom projektet hoppas man att fler byggherrar och entreprenörer ska utföra beräkningar för att bli medvetna om att grundläggning kan ha stor klimatpåverkan och börja arbeta mer förebyggande med frågan. Sedan förra året ska alla nya byggnader klimatdeklareras.

– Grundläggning och markarbeten, ingår inte i dagens klimatdeklarationen, men vi i projektet anser att den borde göra det eftersom grundläggning generellt har en stor klimatpåverkan, säger Christel.

Parallellt med klimatdataprojektet har Boverket arbetat med ett Regeringsuppdrag om utökning av klimatdeklaration för byggnader och publicerade sin slutrapport förra veckan. Boverkets förslag innebär att även markarbeten och markförstärkning ska ingå i klimatdeklarationen från 2027.

– Om förslaget blir verklighet kan projektets framtagna klimatdata tillföras Boverkets nationella klimatdatabas och användas vid klimatdeklarationen. Framtagna klimatdata kan också användas vid klimatberäkningar av vägar och järnvägar, som även dem förberedande markarbeten och grundläggning, säger Christel.

Uppdaterad den