Petra Jenning och Johan Larsson

Anmäl dig till workshoppen

Workshoppen sker den 13 juni kl. 10-12 och leds av:

Petra Jenning, Fojab
Temaledare Innovationer och nya tillämpningar


Johan Larsson, Luleå tekniska universitet
Temaledare Kunskap och kompetens

Smart Built Environment har hittills stöttat över 200 projekt. Vi har sett idéer kläckas, samarbeten skapas och verktyg utvecklas. Men nu behöver vi växla upp. Världen är i ett akut läge för att nå våra mål vad gäller Parisavtalet och Agenda2030, och vi vet att digitaliseringen är en av nycklarna. Ändå ser vi inte den digitala transformationen ta fart på bred front inom samhällsbyggnadssektorn. Hur kan vi gå från idéprojekt, piloter och proof-of-concept till portfölj, norm och ny standard? Hur skalar vi upp och implementerar de innovationer som redan finns?

Vi behöver din hjälp för att förstå hur Smart Built Environment kan stötta uppskalningen på bästa sätt! Tillsammans utforskar vi vilka strukturer, strategier och stödfunktioner som behöver komma på plats inom ramen för temaområdena Innovationer och Nya tillämpningar så väl som Kunskap och kompetens.

Uppdaterad den