Jan Kohvakka, Incoord InstallationsCoordinator AB

Jan Kohvakka, Incoord har arbetet med projektet Koncept för aktiv kvalitetsstyrning för mindre beställarorganisationer.

Hej Jan, vad ser ni som de viktigaste resultaten av ert arbete i projektet?
– Vi gick in i projektet med ambitionen att lära oss mer om var och när i ett byggprojekt en beställare kan påverka kvaliteten. Vi upptäckte att det fanns många situationer där ett stöd, koncept eller ett simpelt bollplank hade varit värdefullt. Den viktigaste insikten i projektet var nog att våra antaganden stämde rätt bra med verkligheten. I ett framtida pilotprojekt vill gärna titta närmare på hur mycket bättre den faktiska kravuppfyllnaden, och därmed kvaliteten, blir med vårt koncept.

Lär känna resultaten

Läs mer om projektet Koncept för aktiv kvalitetsstyrning för mindre beställarorganisationer och ta del av slutrapporten som är skriven av:

  • Christian Koch, Högskolan i Halmstad
  • Dimosthenis Kifokeris, Chalmers tekniska högskola
  • Donia Aslanzadeh, Robert Dicksons Stiftelse
  • Jan Kohvakka, Incoord InstallationsCoordinator AB


Vem ser ni som mottagare av resultaten?
– Mindre beställarorganisationer som är intresserade av att börja arbeta med aktiv kvalitetsstyrning i sina projekt. Många arbetar så klart redan med kvalitet på olika sätt, men vi har en lite mer innovativ idé om hur man kan göra det.

Hur hoppas ni att mottagarna ska ta resultaten vidare?
– Resultatet mynnade ju ut i ett koncept som kanske är svårt att göra något vettigt med bara så där. Men är man intresserad av hur det skulle kunna användas i de egna projekten så är det bara att höra av sig till oss. Vi är öppna för flera pilotprojekt och att dela med oss av vad vi lärt oss.

Uppdaterad den