Byggherrelyftet, Staffan Bolminger

Byggherrelyftet tar fram metoder och verktyg för att öka byggherrars digitala mognad. Nu behövs testare! Vill du vara med? En uppdaterad metod för nulägesanalys finns snart framme – det är ett digitalt verktyg som finns på byggherrelyftet.se

Som testare hjälper ni både er själva och branschen framåt. Ni får tillgång till verktyget samt några uppföljande frågor på hur det gick för er och vad vi kan förbättra.

Vill ni vara med? Ta kontakt med Staffan Bolminger, staffan@foginnovation.se

Läs mer om projektet

Läs mer om projektet Byggherrelyftet.

Uppdaterad den