Lars Steh, Luleå Tekniska Universitet

Projektet "Digitaliseringens roll för cirkulära affärsmodeller" kartlägger och förbättra omställningskapaciteter hos samhällsbyggnadssektorn. Här identifieras och utvecklas möjligheter för att förbättra dessa kapaciteter. Lars Steh, Luleå Tekniska Universitet berättar om projektet och vad man hoppas uppnå.

Hej Lars, vilka är de centrala, eller viktigaste frågorna som projekt ska undersöka?
Vi vill se hur olika företag kan arbeta fram cirkulära värdeerbjudanden genom att utnyttja digitala tekniker och samtidigt hitta en gradvis övergång med en bibehållen god projektekonomi. Vi vill gemensamt med olika företag som spänner från fastighetsutvecklare till entreprenörer ta fram förutsättningar för deras gemensamma värdeerbjudande (kunderbjudande, intäktsmodell, riskmodell) och vilken marknadsposition (i ekosystem och värdekedjor) de bör ta.

Vad ser du som den största utmaningen för sektorn med att gå över till ett cirkulärt tänkande?
– Att hitta ekonomiska incitament för att gemensamt utveckla hur olika men nya värdeerbjudanden skulle kunna utforma. Utmaningen som följer detta är vilka (nya) roller företag bör ta i ett cirkulärt ekosystem och hitta vägar hur man gradvis kan övergå till cirkularitet och samtidigt skapa värden i olika konkurrerande affärslogiker i ekosystemet. Att uppnå en hundraprocentig nivå av cirkularitet kanske inte är nödvändigt för varje projekt utan mer ett mer pragmatiskt och gradvis tillvägagångssätt bör övervägas men där cirkulära affärsmodeller för större företag måste bli en integrerad del av företagets mål. Vi fokuserar på företagens vardag men kan inte blunda för den stora påverkan myndigheter och policy faktorer har där till exempel momsregler på material kan hindra ett cirkulärt återbruk.

Hur gör jag för att engagera mig i projektet?
– Vi kommer att anordna öppna digitala ekosystemworkshops där man som aktör kan engagerar sig för att med andra aktörer i olika typer av cirkulära ekosystem. Vi startar redan i oktober/november med inspirationsworkshops där flera svenska industriföretag beskriver hur de jobbat med cirkularitet i andra sektorer. Även internationella inspel om digitaliseringens viktiga roll. Under våren 2025 följer sedan en serie med flera workshops man kan välja och delta och engagera sig i. Vi kommer att utgå från företagens vardag när det gäller att hitta värdeerbjudanden i olika typer av cikulära ekosystem inom husbyggandet. Så håll utkik efter annonser från Smart Built Environment där ni kan anmäla er, säger Lars Stehn.

Uppdaterad den