Martin Rudberg, LiU

Projektledaren Martin Rudberg hade visionen att skapa exempel på digital transformation av byggplatser. Efter att ha genomfört projektet Uppkopplad byggplats ville han tillsammans med sina kollegor föra vidare de digitala förmågor som byggts upp till nya faktiska byggplatser.

Hej Martin, vad är det viktigaste som du tar med dig efter arbetet med Digital transformation av byggplatser?
– Först och främst vill jag lyfta vilken häftig resa det har varit under 7 år, och hur imponerad jag är av vad alla inblandade har skapat och åstadkommit. Tillsammans med över 60 olika organisationer har vi genomfört fler än 35 tester av olika digitala tekniker i ett 15-tal pågående byggprojekt. Och de flesta av testerna har gett positiva resultat och en hel del ny kunskap. Detta hade inte varit möjligt utan den positiva energi, det engagemang och den innovationsvilja som ändå finns i branschen, framför allt hos de som jobbar ute i projekten och som ser potentialen med digitalisering. Men jag känner också viss frustration över att företagen, och då främst byggentreprenörerna som varit i fokus under projekten, inte lyckas ta de positiva erfarenheterna från projekten och omsätta dem till innovation i hela företaget och för alla deras projekt. Sedan är det också häftigt att vi från akademin har omsatt resultaten från projekten i en ny masterutbildning i digitaliserat byggande vid Linköpings universitet som snart går in på tredje antagningsåret.

Hur hoppas du att sektorn tar till sig resultaten, och hur vill du att de utvecklas vidare?
– Jag hoppas att alla organisationer som varit inblandade i projekten tar till sig resultaten, men också lärdomar och kunskaper från de 700-800 personer som på olika sätt varit involverade i projekten. Enskilda projektresultat är en sak, men det viktiga är att ändra ”mindset” kring att jobba med innovation och digitalisering. För att företagen och branschen som helhet skall utvecklas och kunna nyttja den pågående digitaliseringen fullt ut, måste företag vara villiga att satsa och avsätta resurser, både finansiella och personella, på att driva innovation mer strategiskt och långsiktigt. Om det inte finns en central organisation som kan leda och driva innovation, och som har resurserna att göra det, kommer vi fortsätta kunna leverera enstaka positiva resultat ute i projekten, men inte transformera företag och branschen som helhet med digitaliseringen som katalysator.

Hur ser du på sektorn om 5 år, hur jobbar vi då?
– Jag vill ta upp två scenarier: Antingen fortsätter sektorns företag ungefär som idag, och då har vi en långsamt pågående digitalisering i branschen. Enstaka delar och processer digitaliserings i långsam takt. Eller så inser sektorns företag att de behöver investera på riktigt i digitalisering och skapar förutsättningar för att driva digital transformation på ett långsiktigt och strategiskt sätt. Vid scenario 1 riskerar majoriteten av sektorn att bli omsprungen av mer proaktiva aktörer, kanske från andra sektorer som ser en potential att gå in i byggsektorn. Vid scenario 2 kan istället sektorns företag ta marknadsandelar både nationellt och internationellt med affärsmodeller som är baserade på digitalisering och som är lättare att skala och få hög avkastning på. Jag hoppas på scenario 2, men tror tyvärr att scenario 1 är mer troligt, säger Martin Rudberg.

Uppdaterad den