Ivana Komatina, Arkivist group AB

Ivana Komatina, Arkivist group AB är projektledare för Rumsbeskrivning 2.0 som nu delar med sig av sina resultat.

Hej Ivana, vad ser du som de viktigaste resultaten av arbetet?

– De viktigaste resultaten av arbetet med Proof of Concept för Rumsbeskrivning 2.0 är att vi har initierat en djupare dialog om inte bara digitalisering av befintliga dokument inom byggbranschen, utan även deras automatisering. Effektivisering är inom räckhåll, både genom integration med BIM och användning av AI. Det är avgörande att ta vara på alla möjligheter att fördjupa denna konversation för att undvika att nöja sig med nuvarande nivå. Minskade fel och kostnader i byggprojekt samt utveckling av verktyg som stödjer hållbara materialval och miljöcertifieringar är bara början på vad som kan uppnås med hjälp av en avancerad Rumsbeskrivning.

Läs mer och ta del av resultaten

Rapporten är skriven av Ivana Komatina, Arkivist group AB med Mats Marnell som granskare.

Läs mer om projektet och ta del av slutrapporten!

Vem ser du som mottagare av resultaten?
– De som kommer vara intresserade av resultaten av Proof of Concept är främst andra som arbetar med BIM-relaterade frågor och utvecklingen av digitala verktyg i branschen. Jag tror att även vissa byggaktörer och fastighetsägare som vill ligga i framkant med sina projekt kommer kunna använda resultat som underlag för interna diskussioner. Målet har alltid varit att skapa något som gynnar hela kedjan. När jag skrev ansökan för projektet såg jag det som en trestegsraket: Proof of Concept som en början, sedan framtagande av en prototyp och till slut en MVP (Minimum Viable Product). Alla ska kunna vara mottagare: från en byggaktör och deras arkitekt, till förvaltare och fastighetsägare, eller varför inte en BRF eller privatperson, samt övriga konsulter och leverantörer.

Hur hoppas du att mottagarna ska ta resultaten vidare?
– Jag hoppas att folk hör av sig och vill diskutera resultat. Jag ska på mammaledighet i juni, men är tillbaka med fortsättningen av projektet förhoppningsvis redan vid årsskiftet. Vi vill ta fram en prototyp baserad på dessa resultat, vilket kommer att vara ett viktigt steg i att förverkliga visionen om en mer hållbar och effektiv byggprocess. Det mottagarna kan göra med resultaten från Proof of Concept i dag är att fundera på vilka förslag, metoder och delar från den går att (enkelt) implementera eller testa i deras organisationer. Genom att aktivt bidra till diskussioner och forskning kring hållbarhet och digitalisering i byggsektorn, kan de också hjälpa till att driva branschen framåt.

Uppdaterad den