Smart Built Environments höll två sidosession samband med Formas Agenda 2030-konferens. Michael Strömgren och Kristina Gabrielii modererade programmen.

Seminariepublik

Digitala tvillingar när olyckan är framme

”Vi bygger samhälle. För attraktiva livsmiljöer med hjälp av digitalisering och industriella processer. Vad tekniken kan göra för människorna är det viktiga!”, sa Kristina Gabrielii som inledning till passet om Digitala tvillingar när olyckan är framme.

Samtal med Bodil Ahlström, RISE, Nils Johansson, Lunds Tekniska Högskola och Nina Widmark, Formas

I programmet gav Nina Widmark, Formas en introduktion om AI och digitala tvillingar för säkrare byggarbetsplatser.

Bodil Ahlström, RISE berättade om resultatet av sitt arbete med AI-baserad säkerhet på byggarbetsplatser.

Nils Johansson, Lunds Tekniska Högskola bidrog med kunskap från Användning av innovativa digitala verktyg för effektiv och intelligent räddningstjänst.

Cirkularitet för smart och resilient samhällsbyggande

Michael Strömgren modererade programmet som lyfte Cirkularitet för smart och resilient samhällsbyggande och markerade att ”Vi behöver anpassar våra byggda miljöer klimatsmart, och ta ställning till krig och kris. Så det handlar om olika perspektiv på resiliens”.

Lotte Christina Breengaard, Bloxhub

”Vi har skapat krisen själva, och vi kan hjälpa varandra ut ur den. Bloxhub är en organisation för hållbar urbanisering. Vi är en plattform där vi sammanför vetenskap och praktik. Det är viktigt att de perspektiven förstår varandra för att vi ska få till förändring”, sa Lotte Christina Breengaard, Bloxhub under sin presentation om att Bygga för en cirkulär framtid.

Petra Jenning, Smart Built Environment gav en reflektion om Cirkularitet för smart samhällsbyggnad och använde bland annat orden att ”vi behöver estetiska uttryck som är funktionella i en ny tid där cirkulatitet och minimalism är bärande och form följer möjlighet. Vi behöver omvärdera vad som är vackert och bra. Vi behöver testa, prova, lära och hitta nya sätt att arbeta tillsammans”.

John Hultén, programansvarig, ShiftSweden, deltog i en paneldiskussion där han framförde att ”vi behöver gå från ett linjärt tänkande till ett cirkulärt. Vi behöver matcha utbud mot efterfrågan och synliggöra problem så vi vet om dem och kan hantera dem i tid”.

Läs mer om det övriga programmet på Formas webbplats.

Panelsamtal med Lotte Christina Breengaard, Bloxhub, John Hultén, programansvarig, ShiftSweden och Terese Kuldkepp, Installatörsföretagen
Uppdaterad den