Planerar du att skicka en ansökan till Smart Built Environments utlysning Innovationsidén som är öppen till och med den den 2 april kl. 14.00?

Läs mer och ansök

Läs utlysningstexten på Formas webbplats:Har du har frågor om formalia, budget, tidplan, ansökningssystemet Prisma eller några andra funderingar? Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling bjuder in till ett digitalt informationsmöte med frågestund den 20 mars kl. 10-11. Välkommen!

Se film om utlysningen Innovationsidén

Uppdaterad den